Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační fond Libereckého kraje 2015

V rámci resortu sociálních věcí byl zřízen dotační program č. 5 – Program na podporu sociálních věcí a služeb.  Administraci programu zajišťuje, v souladu se Statutem dotačního fondu, odbor sociálních věcí.

Na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb dochází v roce 2015 ke změně v nastavení Dotačního fondu Libereckého kraje resortu pro sociální věci. Dotační fond bude přenastaven k poskytnutí finančních prostředků na začátek roku. Takovéto nastavení bude i pro nadcházející období.

K tomuto přenastavení dochází z důvodu zajištění finančních prostředků na období, kdy poskytovatelé nemají dostatek finančních prostředků.

Na základě tohoto přenastavení nebude finanční podpora na rok 2015 vyplácena.

Více informací naleznete v sekci jednotlivých podprogramů.

Kontaktní osoba: Ing. Diana Ahmadi, tel.: 485 226 441, diana.ahmadi@kraj-lbc.cz

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

5 - Program na podporu sociálních věcí a služeb

Správce programu

Odbor sociálních věcí

Počet podprogramů v rámci programu


2

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

Podpora sociálních věcí a vybraných druhů registrovaných sociálních služeb

Předmět podpory

  • Podpora sociálních věcí
  • Podpora vybraných druhů registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  •  Podpora registrovaných sociálních služeb dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Hodnotící orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Schvalující orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Kontaktní osoba

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Další informace

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů