Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Mimořádné kolo dotačního řízení I. - jaro 2017

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádné kolo dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji.

Dne 28. 2. 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 59/17/ZK, termín mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu v roce 2017.

Mimořádné kolo dotačního řízení je určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nepodali žádost prostřednictvím aplikace OKslužby poskytovatel na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji v řádném termínu.

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získal na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017, je možné žadateli, v rámci mimořádného dotačního kola, zpracovat a podat v termínu od 10. 4. do 20. 4. 2017.


Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.

Více informací naleznete v přiloženém souboru: Mimořádné kolo DŘ 2017

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

  • Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF);

  • Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků; prohlášení o bezdlužnosti

  • Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci;

  • Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti  Rozdeleni nakladu a dotace