Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 

 • Pěstounská péče na přechodnou dobu vytváří stabilní a klidné prostředí pro děti, které aktuálně nemohou být ve své původní rodině.

 • Slouží k překlenutí období, než se nalezne řešení situace v rodině.

 • Pěstounská péče na přechodnou dobu trvá nejvýše 1 rok.

 • Pěstounská péče má vždy přednost před ústavní péčí.

 • Součástí je podpora intenzivního kontaktu dítěte s původní nebo s budoucí náhradní rodinou.

 • Pěstouni na přechodnou dobu jsou považováni za profesionály vykonávající náročnou, specifickou činnost v oblasti výchovy dítěte, a to ve spolupráci s dalšími odborníky.

 • Stále se hledají noví zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je forma individuální náhradní rodinné péče. Jedná se o formu krátkodobé péče nutné k vyřešení aktuální situace dítěte.

Dítě je svěřené do přechodné pěstounské péče vždy na základě rozhodnutí soudu. Dítě může v pěstounské péči na přechodnou dobu setrvat maximálně jeden rok.

Kromě péče o dítě je součástí přechodného pěstounství aktivní účast pěstounů v týmu odborníků řešících situaci dítěte a rodiny. Pěstouni také podporují intenzivní kontakt dítěte s původní nebo s budoucí náhradní rodinou.

Přechodný pěstoun zajišťuje celodenní péči o dítě, nebo je připraven dítě kdykoli přijmout. Proto je podpořen dávkou pěstounské péče - odměnou pěstouna.

Zájemce o pěstounskou péči se může obrátit na místně příslušný OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností (kontakty zde).

Pěstouni a děti v pěstounské péči na přechodnou dobu mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků, a také odborného doprovázení při výkonu pěstounské péče.

Dávky pěstounské péče:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 • nárok má nezletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se pěstounovi

 • výše je závislá na věku dítěte a stupni závislosti

 • náleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření

 • Odměna pěstouna

 • v případě pěstounů manželů má nárok na odměnu pouze jeden z nich

 • výše odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí a dále od stupně závislosti dítěte

 • je považována za příjem ze závislé činnosti

Odborné doprovázení pěstounů

Pěstouni mají zákonem stanovená práva a povinnosti, mezi něž patří odborné doprovázení (více zde).

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK vůči pěstounům na přechodnou dobu:

 • rozhodování o zařazení a vyřazení z evidence žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu

 • vedení evidence

 • konzultace o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu