Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Přehled příspěvkových organizací

Název:            

APOSS Liberec, příspěvková organizace     

Sídlo:              

Zeyerova 832/24, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

IČ:                

71220071

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka

Telefon:

+420 602 124 341 (ředitelka)

+420 485 106 681 (ústředna)

Fax: 

+420 485 106 681

Email:

aposs@aposs.cz

WWW:

www.aposs.cz

Zařízení - APOSS Liberec, příspěvková organizace:

Název:            

Centrum denních služeb

Týdenní stacionář

Adresa:              

Zeyerova 832/24, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka

Telefon:

+420 485 106 681

Email:

aposs@aposs.cz

WWW:

www.aposs.cz

 

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves

Adresa:              

Nová Ves 55, 463 31 Chrastava

Vedoucí zařízení:

Ludmila Mendíková 

Telefon:

+420 482 725 416

Email:

mendikova@aposs.cz

WWW:

www.aposs.cz

 

Název:            

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo:              

Tanvaldská 269, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

IČ:                

70868476

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Alena Zemanová, ředitelka

Telefon:

+420 482 750 883 (ředitelka)

+420 770 138 278

+420 482 750 890 (ústředna)

Fax: 

-

Email:

alena.zemanova@cipslk.cz 

WWW:

www.cipslk.cz

Název:            

Intervenční centrum Libereckého kraje

Adresa:              

Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30

Detašovaná pracoviště:

Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

Havlíčkovo náměstí 304, 464 01 Frýdlant

Metyšova 732, 514 01 Jilemnice

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ivo Brát

Telefon:

+420 482 311 632

+420 723 248 343

Email:

info.ic@cipslk.cz

WWW:

www.cipslk.cz

Název:            

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou

Adresa:              

Lidická 24, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vedoucí zařízení:

PhDr. Jitka Selingerová

Telefon:

+420 483 320 649 (poradna pro rodinu)

+420 723 093 253 (poradna pro rodinu)

+420 483 711 185 (poradna pro závislosti)

+420 728 707 949 (poradna pro závislosti)

Email:

poradna-jbc@volny.cz

zavislosti-jbc@seznam.cz

WWW:

www.poradna-jbc.cz

Název:            

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, Semily

Adresa:              

Dvorská 445, 460 05 Liberec

Nádražní 213, Podmoklice, 513 01 Semily

Vedoucí zařízení:

PhDr. David Cichák

Telefon:

+420 485 108 866 (Liberec)

+420 485 103 190 (Liberec)

+420 606 167 312 (Liberec)

+420 727 943 323 (Semily)

Email:

rodpor.liberec@volny.cz

WWW:

www.rpliberec.cz

Název:            

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Turnov

Adresa:              

Žižkova 2030, 511 01 Turnov

Vedoucí zařízení:

PhDr. David Cichák

Telefon:

+420 481 540 325

+420 731 926 889

Email:

rodpor.turnov@volny.cz

WWW:

www.rpliberec.cz

Název:            

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Jilemnice

Adresa:              

Metyšova 732, 514 01 Jilemnice

Vedoucí zařízení:

PhDr. David Cichák

Telefon:

+420 731 926 889

Email:

rodpor.turnov@volny.cz

WWW:

www.rpliberec.cz

Název:            

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa

Adresa:              

Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí zařízení:

Mgr. Alena Zemanová

Telefon:

+420 487 853 203

+420 607 862 086

Email:

poradnacl@centrum.cz

WWW:

www.poradnacl.cz

Název:            

Linka důvěry Liberec

Vedoucí zařízení: 

Bc. Ivona Vendégová

Telefon:

+420 485 177 177

+420 485 106 464

+420 606 450 044

Email:

pomoc@linka-duvery.cz 

WWW:

www.linka-duvery.cz

Název:            

Zvláštní zařízení pěstounské péče

Adresa:              

Volfovi, Na Šumavě 15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon:

-

Název:            

Denní a pobytové sociální služby,  příspěvková organizace       

Sídlo:              

Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa 6

IČ:                

48282961

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Ilona Pírková, ředitelka

Telefon:

+420 487 763 324 (ředitelka)

Fax: 

+420 487 853 771

Email:

dennistacionar.cl@volny.cz

WWW:

www.nadeje-cl.cz

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa:              

Jižní 1970/25, 470 01 Česká Lípa 1

Vedoucí zařízení:

Mgr. Klára Říhová

Telefon:

+420 487 871 275

+420 731 411 544

+420 487 763 325 (sociální pracovník)

Email:

domov@nadeje-cl.cz

WWW:

www.nadeje-cl.cz

Název:            

Denní stacionář

Adresa:              

Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa 6

Vedoucí zařízení:

Mgr. et Bc. Eliška Šťastná Kysilková

Telefon:

+420 487 763 326

+420 731 657 887

+420 487 763 325 (sociální pracovník)

Email:

stacionar@nadeje-cl.cz

WWW:

www.nadeje-cl.cz

 

Název:            

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace    

Sídlo:              

Pekárkova 572/5, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov

IČ:                

71294392

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Jindřiška Korečková, ředitelka organizace

Telefon:

+420 485 100 274 (ředitelka)

Fax: 

+420 485 105 690

Email:

koreckova@kuliberec.cz 

info@kuliberec.cz

WWW:

www.kuliberec.cz

Zařízení - Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace:

Název:            

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

Adresa:              

Pekárkova 572/5, Liberec

Vedoucí zařízení:

Michaela Pirklová

Telefon:

+420 485 105 690

Email:

pirklova@kuliberec.cz

WWW:

http://www.kuliberec.cz/index.php?nid=12370&lid=cs&oid=3353733

Název:            

Ambulance (rehabilitační ambulace, oční ambulance)

Vedoucí zařízení:

Květoslava Hrabalová 

Adresa:

Rehabilitační ambulance:

Ambulance v Holečkově ulici

při zařízení Dětského centra SLUNÍČKO Liberec - v objektu jeslí

Adresa: Holečkova 8, Liberec7

Tel.: 482 771 341, mobil: 731 605 034

 

Ambulance v ulici Burianova

při mateřské škole Kytička

Adresa: Burianova 972/2, Liberec 6

Tel.: 733 696 654

 

Oční ambulance:

Adresa ambulance: Husova 35, Liberec 1

Tel.: 733 696 653

E-mail: hrabalova@kuliberec.cz

Ortoptická sestra: Zdena Tejklová

Telefon:

+420 482 771 341

+420 731 605 033

Email:

hrabalova@kuliberec.cz

WWW:

http://www.kuliberec.cz/index.php?nid=12370&lid=cs&oid=3354058

 

Název:            

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace         

Sídlo:              

Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ:                

71220097

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Jana Lachmanová, ředitelka

Telefon:

+420 485 145 136 (ředitelka)

Fax: 

-

Email:

dca.lachmanova@volny.cz

WWW:

http://www.dcahodkovice.cz/

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením     

Adresa:              

Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Liberecká 741, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Vedoucí zařízení:

Alena Kočová

Telefon:

+420 482 725 299

+420 601 572 302

Email:

dca.kocova@volny.cz

WWW:

http://www.dcahodkovice.cz/

Název:            

Chráněné bydlení Hodkovice nad Mohelkou

Chráněné bydlení Liberec   

Vedoucí zařízení:

Hana Makovcová, DiS.

Telefon:

+420 482 725 299

+420 725 362 397

Email:

dca.makovcova@volny.cz

WWW:

http://www.dcahodkovice.cz/

 

Název:            

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 

Sídlo:              

U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

IČ:                

75070758

DIČ:                

-

Statutární orgán:

PhDr. Lenka Kadlecová, ředitelka

Telefon:

+420 483 300 520 (ředitelka)

Fax: 

+420 483 710 499

Email:

kadlecova@dcjbc.cz

WWW:

www.dcjbc.cz

Zařízení - Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa:              

Erbenova 11/21, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

Lesní 3076/27a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Vedoucí zařízení:

Petra Brabcová

Telefon:

+420 483 312 366

Email:

brabcova@dcjbc.cz 

WWW:

www.dcjbc.cz

 

Název:            

Centrum denních služeb

Adresa:              

U Balvanu 4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Vedoucí zařízení:

Bc. Petra Pilná

Telefon:

+420 483 320 735

Email:

pilna@dcjbc.cz

WWW:

www.dcjbc.cz

0000000000

Název:            

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Zámecká 39, 463 43 Český Dub IV

IČ:                

71220020

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Bc. Radim Pochop, ředitel

Telefon:

+420 482 362 013 (ředitel)

Fax: 

+420 482 725 461

Email:

radim.pochop@ddceskydub.cz; domov@ddceskydub.cz

WWW:

www.ddceskydub.cz

Zařízení - Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem  

Adresa:              

Zámecká 39, 463 43 Český Dub IV

Vedoucí zařízení:

Lubomil Kučera, vedoucí sociální pracovník

Telefon:

+420 482 362 015

+420 725 349 080

Email:

lubomil.kucera@ddceskydub.cz

WWW:

www.ddceskydub.cz

 

Název:            

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

IČ:                

71220011

DIČ:                

-

Statutární orgán:

PhDr. Lenka Kadlecová, ředitelka

Telefon:

+420 483 300 856

+420 773 768 680 (ředitel)

Fax: 

+420 483 300 853

Email:

reditel@dd-jablonec.cz

WWW:

www.dd-jablonec.cz 

Zařízení - Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem  

Adresa:              

Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

Vedoucí zařízení:

Bc. Ilona Hlávková, sociální pracovnice

Telefon:

+420 483 300 854

+420 724 964 160

Email:

socialni.pracovnik@dd-jablonec.cz

WWW:

www.dd-jablonec.cz

 

Název:            

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65 Nové Město pod Smrkem

IČ:                

71220046

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Bc. Martina Valášková, ředtelka

Telefon:

+420 482 411 812 (ředitelka) +420 778 775 811

Fax: 

-

Email:

reditelka@ddjindrichovice.cz

WWW:

www.ddjindrichovice.cz

Zařízení - Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace: 

Název:            

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem  

Adresa:              

Vila Albert - Jindřichovice pod Smrkem 394, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Vila Daniela - Jindřichovice pod Smrkem 236, 463 65 Nové Město p. Smrkem

Vila Rozálie - Jindřichovice pod Smrkem 381, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Vedoucí zařízení:

Jana Hlubučková

Telefon:

+420 482 411 813

+420 482 411 814 (sociální pracovník)

Email:

pece@ddjindrichovice.cz

WWW:

www.ddjindrichovice.cz

 

Název:            

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1

IČ:                

00085782

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Helena Housová, ředitelka

Telefon:

+420 481 553 366 (ředitelka)

+420 481 553 311 (ústředna)

Fax: 

+420 481 553 355

Email:

reditel@ddrokytnice.cz

WWW:

www.ddrokytnice.cz

Zařízení - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem  

Adresa:              

Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1

Vedoucí zařízení:

Kateřina Kubátová, DiS., vedoucí sociální pracovnice

Telefon:

+420 481 553 375

Email:

bara.zemankova@ddrokytnice.cz

WWW:

www.ddrokytnice.cz

 

Název:            

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

IČ:                

48282928

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Dagmar Žaloudková, ředitelka

Telefon:

+420 487 881 002 (ředitelka)

Fax: 

-

Email:

domov.sloup@clnet.cz

WWW:

www.dd-sloupvcechach.cz 

Zařízení - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace: 

Název:            

Domov se zvláštním režimem  

Adresa:              

Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

Vedoucí zařízení:

Bc. Petra Balajková, sociální pracovnice

Telefon:

+420 487 881 012

Email:

petra.balajkova@dd-sloupvcechach.cz

WWW:

www.dd-sloupvcechach.cz

 

Název:            

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace           

Sídlo:              

Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry 

IČ:                

71220003

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Čestmír Skrbek, ředitel

Telefon:

+420 483 368 715 (ředitel)

+420 483 368 711 (ústředna)

Fax: 

-

Email:

ddvhamry@volny.cz

WWW:

www.dd-velkehamry.cz 

Zařízení - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro seniory           

Adresa:              

Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry 

Vedoucí zařízení:

Bc. Olga Švejdová, sociální pracovnice

Bc. Jana Patková, sociální pracovnice

Telefon:

+420 483 368 717

Email:

socialni.ddvhamry@volny.cz

WWW:

www.dd-velkehamry.cz 

 

Název:            

Domov Raspenava, příspěvková organizace          

Sídlo:              

Fučíkova 432, 463 61 Raspenava

IČ:                

71220089

DIČ:                

-

Statutární orgán:

PhDr. Květa Kutílková, ředitelka

Telefon:

+420 482 319 577 (ředitel)

+420 482 319 102 (ústředna)

Fax: 

+420 482 319 577

Email:

uspraspenava@volny.cz

WWW:

www.domovraspenava.cz

Zařízení - Domov Raspenava, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Adresa:              

Fučíkova 432, 463 61 Raspenava

Vedoucí zařízení:

Mgr. Miroslav Kardaus

Telefon:

+420 482 319 102

Email:

miroslav.kardaus@domovraspenava.cz

WWW:

www.domovraspenava.cz

 

Název:            

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace     

Sídlo:              

Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí

IČ:                

48282936

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Ing. Pavel Kos, ředitel

Telefon:

+420 487 714 920 (ředitel)

+420 487 714 911 (ústředna)

Fax: 

+420 487 714 920

Email:

domovslunecnidvur@seznam.cz

WWW:

www.domovslunecnidvur.cz

Zařízení - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením     

Adresa:              

Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí

Vedoucí zařízení:

Bc. Alice Machatá, vedoucí sociální pracovník

Telefon:

+420 487 714 929

+420 602 248 291

Email:

alice.machata@seznam.cz

WWW:

www.domovslunecnidvur.cz

 

 

Název:            

Jedličkův ústav, příspěvková organizace    

Sídlo:              

Lužická 920/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

IČ:                

70932522

DIČ:                

CZ70932522

Statutární orgán:

Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel

Telefon:

+420 485 218 101 (ředitel)

+420 485 218 111 (ústředna)

Fax: 

+420 485 104 955

Email:

vladimir.ptacek@ju-lbc.cz

info@ju-lbc.cz

WWW:

www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

Zařízení - Jedličkův ústav, příspěvková organizace:

Název:            

Odlehčovací služby

Adresa:              

Lužická 920/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Lužická 1366/11, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Budovcova 1394/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Jestřábí 930/6, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vedoucí zařízení:

Mgr. Edita Homolková

Telefon:

+420 485 218 123

+420 733 288 343

Email:

edita.homolkova@ju-lbc.cz

WWW:

www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

 

Název:            

Centrum denních služeb

Adresa:              

Lužická 920/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vedoucí zařízení:

Alena Zoláková

Telefon:

+420 485 218 125

+420 733 278 105

Email:

alena.zolakova@ju-lbc.cz

WWW:

www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

 

Název:            

Osobní asistence

Adresa:              

Lužická 920/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jaroslava Herrmannová

Telefon:

+420 485 218 189

+420 778 775 453

Email:

jaroslava.herrmannova@ju-lbc.cz

WWW:

www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

 

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa:              

DOZP  Lužická 1366/11, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

DOZP  Jestřábí 930/6, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

DOZP  Budovcova 1394/6, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vedoucí zařízení:

Ing. Jana Pokorná, vedoucí sociálních služeb

Telefon:

+420 485 218 109

+420 602 168 309

Email:

jana.pokorna@ju-lbc.cz

WWW:

www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

 

Název:            

OSTARA, příspěvková organizace 

Sídlo:              

Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II

IČ:                

48282944

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka

Telefon:

+420 483 103 265 (ředitelka)

+420 487 754 115 (ústředna)

Fax: 

-

Email:

brocklova@ostara.cz

WWW:

www.ostara.cz 

Zařízení - OSTARA, příspěvková organizace:

Název:            

Domov pro osoby se zdravotním postižením  

Adresa:              

Pivovarská 693, 471 54 Cvikov

Pivovarská 692, 471 54 Cvikov II

Husova 970, 473 01 Nový Bor

Revoluční 920, 473 01 Nový Bor

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ludmila Šajtarová, vedoucí přímé péče

Telefon:

+420 483 103 266

+420 731 848 677

Email:

sajtarova@ostara.cz

WWW:

www.ostara.cz

 

Název:            

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace  

Sídlo:              

Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

IČ:                

00193771

DIČ:                

-

Statutární orgán:

Bc. Marie Vojtíšková, ředitelka

Telefon:

+420 481 624 625 (ředitelka)

Fax: 

+420 481 624 625

Email:

tereza.domov@seznam.cz

WWW:

www.domovtereza.cz

Zařízení - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace:

Název:            

Odlehčovací služby

Denní stacionář

Týdenní stacionář  

Adresa:              

Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

Benešov u Semil 143, 512 03 Benešov u Semil

Vedoucí zařízení:

Bc. Marie Vojtíšková, ředitelka

Telefon:

+420 605 919 003 (sociální pracovnice)

+420 481 622 883 (dům č. 180)

+420 481 624 047 (dům č. 143)

Email:

tereza.domov@seznam.cz

WWW:

www.domovtereza.cz