Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

CYKLUS OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB

 
vedený Mgr. Radkou Pešlovou (více o ní: http://www.socialniradce.cz/praxe/).
 

Logo cyklu

Téma opatrovnictví a podpory osob je natolik rozmanité, že jej nelze probrat do hloubky za jednu přednášku. Reakcí na tuto skutečnost je vytvoření komplexního cyklu vzdělávání za účelem posílení profesionální úrovně pracovníků věnujících se dané problematice.
 
Cyklus 9 na sebe navazujících přednášek přináší celkové pojetí opatrovnictví dospělých z pohledu veřejných opatrovníků a sociálních pracovníků. Účelem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s péčí o osoby, které nejsou schopny samostatně rozhodovat o svém životě.
 
Jedná se o METODICKOU POMOC OBCÍM – VEŘEJNÝM OPATROVNÍKŮM LIBERECKÉHO KRAJE. Cyklus je rozdělen do tří let (2019-2021). Cílovou skupinou jsou VEŘEJNÍ OPATROVNÍCI (z řad úředníků i starostů). KÚ LK podpoří vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu. Cílem cyklu opatrovnictví a podpory osob je sjednocení praxe v kraji.
 
Každá přednáška je akreditována na 6 vyučovacích hodin.

Pro cyklus máme akreditaci od MV ČR a MPSV ČR.

V rámci přednášky se věnujeme především praktickým příkladům, dotazům z praxe, tématům, která jsou aktuální a tíží jednotlivé účastníky. U veřejných opatrovníků jde také o témata z očekávané zkoušky odborné způsobilosti.
 
Témata a termíny:
 
číslo akreditace
termín
1.
Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
Akreditace MV ČR:
AK/PV-475/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-261/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
28. 3. 2019
2.
Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 
 
Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-476/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-262/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 
Akreditace MPSV ČR:
 A2019/0278-SP/VP
22. 5. 2019
23. 5. 2019
3.
Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
Akreditace MV ČR:
AK/PV-478/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-264/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0281-SP/VP
23. 10. 2019
24. 10. 2019

 

4.
Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-484/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-270/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0282-SP/PC/PP/VP
2. 9. 2020
3. 9. 2020
5.
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-479/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-265/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0280-SP/VP
12. 11. 2020
13. 11. 2020

 

6.
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditace MV ČR:
AK/PV-477/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-263/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2018/0616-SP/PC/VP
27. 1. 2021
28. 1. 2021
7.
Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-480/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-266/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0279-SP/PC/PP/VP
24. 3. 2021
25. 3. 2021
8.
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
Akreditace MV ČR:
AK/PV-481/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-267/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0276-SP/VP
26. 5. 2021
27. 5. 2021
9.

 

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
Akreditace MV ČR:
AK/PV-483/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-269/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0277-SP/PC/PP/VP
22. 9. 2021 
23. 9. 2021