Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Školy a vzdělávání

žák_I   žák_II   žák_III   žák_IV   žák_V   žák_VI

Děti cizinců, kteří žijí v České republice déle než 90 dnů, podléhají zákonem povinné školní docházce. Školní docházka na státních školách je bezplatná a trvá 9 let.

Předškolní a základní vzdělávání:

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Pro přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba dostavit se k zápisu. Datum si zjistěte v konkrétní škole. MŠ mohou navštěvovat děti od 2 let věku. Podmínkou nástupu do mateřské školy je řádné očkování dítěte.
  • Poslední rok před nástupem na základní školu  je po dovršení 5 let dítěte předškolní vzdělávání povinné a proto je vyžadující, aby dítě mateřskou školu navštěvovalo. Tento ročník předškolního vzdělávání je poskytovaný bezplatně.
  • Zápisy do základní školy probíhají každoročně. Vždy si s předstihem zjistěte přesné datum v konkrétní škole.

Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince v Libereckém kraji

Po absolvování základního vzdělávání mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Ke studiu na střední škole jsou vybíráni žáci na základě výsledků přijímacích zkoušek. Na obory se státní maturitní zkouškou se skládá státní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března.

Seznam středních škol najdete například na těchto webových stránkách:

Seznam škol a vzdělávacích zařízení v Libereckém kraji najdete také zde ,nebo se můžete poradit s Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - tel. (+420) 485 226 228, e-mail: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz.

Je možné také kontaktovat některou z těchto organizací:

V Libereckém kraji je také možné studovat vysokou školu. Ke studiu na vysoké škole se podávají přihlášky do 28. února, jednou z podmínek přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Další důležité kontakty a webové stránky pro migranty: