Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace, granty a výzvy ESIF

Dotace MŠMT

12.08.2022  /  Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 18 let zejména pro období prvních 90 dnů v ČR. U dětí, na které se nevztahuje PŠD, je možná i dlouhodobá docházka i nad rámec 90 dnů. V těchto dnech budeme  informaci o vyhlášení rozesílat také do ...

MŠMT ČR - Dotační program „Podpora integrace romské menšiny“ v roce 2022

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. května 2022. Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-integrace.msmt.cz.

Bližší informace na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022.

Stipendium_letak

 Stipendium pro romské studenty - Roma Memorial University Scholarship           

 Bližší informace naleznete zde.