Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace, granty a výzvy ESIF

MŠMT - VÝZVA NA PODPORU INTEGRAČNÍCH AKTIVIT V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2023

Bližší nformace na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-integracnich-aktivit-v-regionalnim-skolstvi-2023?lang=1&ref=m&source=email

Lhůta pro podávání žádostí: do 20. února 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 2023 VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V ROCE 2023

Bližší nformace na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2023?lang=1&ref=m&source=email

Lhůta pro podávání žádostí: do 20. března 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 2023

Bližší nformace na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity?lang=1&ref=m&source=email

Lhůta pro podávání žádostí: do 15. února 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotační fond Libereckého kraje - program č. 5.1 "Podpora integrace národnostních menšin a cizinců"

Bližší nformace na https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm

Lhůta pro podávání žádostí: 10. 1. 2023 – 31. 1. 2023 do 16:00 hodin

Stipendium_letak

 Stipendium pro romské studenty - Roma Memorial University Scholarship           

 Bližší informace naleznete zde.

 

 

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Číslo: 042

Platnost: 2. 12. 2022 10:00 - 3. 3. 2023 12:00

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz-plus 

__________________________________________________________________________________________

Podpora integrace romské menšiny (1)

Číslo: 044

Platnost od: 14. 12. 2022 10:00 - 28. 4. 2023 12:00

https://www.esfcr.cz/vyzva-044-opz-plus