Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotace, granty a výzvy ESIF

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost "Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU"

Bližší informace naleznete na odkaze: https://www.esfcr.cz/vyzva-137-opz

Norské fondy - Výzva na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů

Vyhlášení výzev Ministerstva kultury ČR pro rok 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení na rok 2021 na Podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR a na Podporu integrace příslušníků romské menšiny. Bližší informace o dotačních programech naleznete na https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

Vyhlášení výzev Úřadu vlády ČR pro rok 2021

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny Výzvy o poskytnutí dotace na rok 2021. Do 21. září 2020 bude možné podat Žádost o poskytnutí dotace. Žádost se předkládá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/.

Stipendium_letak

 Stipendium pro romské studenty - Roma Memorial University Scholarship           

 Bližší informace naleznete zde.