Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace, granty a výzvy ESIF

Úřad vlády - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce v roce 2024.

Bližší informace na: Vyhlášení dotačního řízení na rok 2024 v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce | Vláda ČR (vlada.cz)

Lhůta pro podávání žádostí: nejpozději do 3. října 2023 do 24:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

Úřad vlády - terénní práce

Úřad vlády ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Terénní práce v roce 2024.

Bližší informace na: Vyhlášení dotačního řízení na rok 2024 v rámci dotačního programu Podpora terénní práce | Vláda ČR (vlada.cz)

Lhůta pro podávání žádostí: nejpozději do 3. října 2023 do 24:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury - Podpora integrace příslušníků romské menšiny

MK ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v oblasti podpory integrace příslušníků romské menšiny v roce 2024.

Bližší informace na: Podpora integrace příslušníků romské menšiny | mkcr.cz

Lhůta pro podávání žádostí: nejpozději do 22. září 2023 do 24:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

9. ročník Stipendijního programu pro romské vysokoškoláky

Bližší nformace na: Tiskovka

Lhůta pro podávání žádostí: do 17. srpna 2023

____________________________________________________________________________________________________________

MŠMT - Dotace z národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo

Bližší nformace na: https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku-2-kolo-vyzv/

Lhůta pro podávání žádostí: do 30. září 2023

_____________________________________________________________________________________________________________