Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Doporučený postup v případě souběhu financování sociální služby ze SR a IP kraje

 

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb čerpající finanční prostředky ze státního rozpočtu a individuálního projektu Libereckého kraje

s ohledem na možné duplicity ve financování vybraných druhů sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací, které jsou způsobeny realizací Individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vydává ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV doporučený postup při souběhu financování sociální služby z investiční dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a IP kraje.

 Doporučený postup při souběhu dotací ze SR a IP kraje