Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor sociálních věcí

5 Kontrola podmínek registrace

 

Plán kontrol plnění podmínek registrace na I. pololetí 2020

Čj. – subjekt kontroly

Termín provedení

vedoucí a členové

kontrolní skupiny

SOC-11/2020

Pečovatelská služba Hrádek n. N.

I. pololetí
2020
Vedoucí: Bc. M. Veselovská
Členka: Bc. S. Niedermertlová

SOC-12/2020

Sociální služby města Mimoň, p.o.

I. pololetí
2020
Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová
Členka: Bc. M. Veselovská

SOC-13/2020

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

I. pololetí
2020
Vedoucí:  Bc. M. Veselovská
Členka: Bc. S. Niedermertlová

SOC-14/2020

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa

I. pololetí
2020
Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová
Členka: Bc. M. Veselovská

SOC-15/2020

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

I. pololetí
2020
Vedoucí:  Bc. M. Veselovská
Členka: Bc. S. Niedermertlová

SOC-16/2020

Město Tanvald

I. pololetí
2020
Vedoucí: Bc S. Niedermertlová
Členka: Bc. M. Veselovská

Upozorňujeme poskytovatele, že v průběhu pololetí může dojít ke změnám termínů kontrol.

V souvislosti se zákonem č. 206/2009 Sb., ze dne 17. 6. 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), a některé další zákony, registrující orgán s účinností od 1. 8. 2009 kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí, od 1. 1. 2014, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola podmínek registrace je prováděna dle plánu kontrolní činnosti na příslušné pololetí kalendářního roku, případně je provedena jako kontrola mimořádná na základě podnětu či oznámení. Dokumenty potřebnými pro zahájení kontroly jsou Oznámení kontrolní akce a Pověření k provedení kontroly. V pověření je uvedeno jméno vedoucího a členů kontrolní skupiny, termín provedení kontroly, předmět kontroly a subjekt kontrolní akce (tj. identifikační údaje poskytovatele). Při plnění registračních podmínek se hodnotí aktuální stav.

Kontrola je zaměřena na doklady předkládané dle ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách a na povinnosti poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci kontroly je ověřováno:

  • zda jsou nadále splněny všechny podmínky registrace dle ust. § 79 zákona o sociálních službách (tj. zda jsou všechny dokumenty platné);

  • zda údaje uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb odpovídají údajům, které poskytovatel předkládá při kontrole na místě (nesplnění podmínek uvedených v ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách jsou důvodem pro zrušení registrace);

  • zda má poskytovatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb;

  • zda poskytovatel plní, ve stanovené lhůtě, svou ohlašovací povinnost a oznamuje tak písemně registrujícímu orgánu veškeré změny v souladu s ust. § 82 zákona o sociálních službách.

    Poskytovatelům sociálních služeb tak doporučujeme vést kompletní dokumentaci týkající se registrace poskytovatele a registrovaných sociálních služeb.

    Kontrola plnění podmínek registrace je kontrolou formálních dokladů a povinností poskytovatele sociálních služeb. V případě pochybností o kvalitě a nedodržování standardů kvality bude podán podnět k provedení inspekce poskytování sociálních služeb.