Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Kontakty

Koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců:

Romská vlajka   Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin a cizinců zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, normotvorné
   a obdobné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy s celostátní působností národnostních menšin a cizinců.

Václav Strouhal, DiS., Krajský úřad Libereckého kraj, odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce, U Jezu 642/2a, PSČ: 461 80, Liberec 2

telefon:  485 226 519             mobil:  725 704 057                e-mail:  vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

facebook:   https://www.facebook.com/Integrace-n%C3%A1rodnostn%C3%ADch-men%C5%A1in-a-cizinc%C5%AF-Libereck%C3%A9ho-kraje


Romští poradci obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje: