Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Státní integrační program

Integrace držitelů mezinárodní ochrany

Cílem státního integračního programu je usnadnit počátek procesu integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. V rámci programu jsou klientům poskytovány integrační služby přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Integrační služby jsou zaměřeny zejména na pět klíčových oblastí, kterými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dále sociální a zdravotní oblasti.

Účast ve státním integračním programu je dobrovolná, nicméně v případě, že klient do programu vstoupí, jsou pro něj jeho programu závazná.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Kontaktní pracovník

Krajský úřad Libereckého kraje:
Václav Strouhal, DiS.
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce
telefon: +420 485 226 519, 725 704 057
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor azylové a migrační politiky
Poštovní schránka 21/OAM,
170 34  Praha 7
Telefon: 974 832 495, 974 832 502, 974 833 530