Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Logo_EU

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. ledna 2017 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č. CZ 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 124.870.062,- Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Doba trvání (v měsících): 48

Cílem projektu je zajištění dostupnosti, rozvoje a poskytování sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných služeb jejich metodickým vedením, vzájemnou koordinací a propojením všech zainteresovaných subjektů v rámci poskytování služeb a podpory těmto osobám v jednotlivých lokalitách.

Formou veřejných zakázek budou vybráni poskytovatelé vybraných sociálních služeb.

Jedná se o služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

  • Osobní asistence (§39),
  • Podpora samostatného bydlení (§43),
  • Sociálně terapeutické dílny (§67),
  • Sociální rehabilitace (§70).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, tělesným postižením a osoby s kombinovanými vadami. Díky projektu bude umožněno těmto osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, vést plnohodnotný život a v neposlední řadě jim byla umožněna integrace do společnosti a na trh práce.

Cílem projektu je mimo jiné pokrýt lokality kraje terénními a ambulantními službami a připravit tak území na transformaci psychiatrické péče a pobytových sociálních služeb zajištěním služeb v komunitě.

Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer – e-mail: zita.stankovska@kraj-lbc.cz

______________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Vzor zprávy o činnosti naleznete zde: Vzor zprávy o činnosti


MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY

Formulář je dostupný zde:    Monitorovací list_doc; Monitorovací list_pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt byl zaměřen především na podporu a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji.

Výstupem je:

  1. Počet osob podpořených sociální službou rozsahem více než 40 hodinami  je  510 osob, tj. 188 % z počtu stanoveného v projektu.
  2. Počet osob podpořených sociální službou rozsahem méně než 40 hodinami je 326 osob, tj. 155 % z počtu stanoveného v projektu.
  3. Kapacita podpořených služeb je  97 úvazků pracovníkův přímé péči, tj.   77 % z počtu stanoveného v projektu (důvodem nenaplnění 100 % je skutečnost, že na všechny vyhlašované oblasti (místa) nebyla podána žádná nabídka, tj.  v zadávacím řízení nebylo pokryto  8 částí veřejné zakázky).
  4. Počet strategických dokumentů jako výstupů projektu byla evaluační zpráva (1 dokument), tj. 100 % z počtu stanoveného v projektu.

Evaluační zpráva:

Závěrečná evaluační zpráva