Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji

EU

Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji

 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. ledna 2017 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15­_007/0003861.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 9.729.456,24 Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Doba trvání (v měsících): 36

Cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu služeb v Libereckém kraji.

Projekt je zaměřený na rozvoj procesů v oblasti plánování sociálních služeb v Libereckém kraji v návaznosti na legislativní změny související s financováním sociálních služeb a s povinností krajů sestavovat „Základní síť sociálních služeb“.

Důležitou aktivitou projektu je zavedení mechanismu sběru dat z území kraje, jejich utřídění, analyzování a vyhodnocení v návaznosti na plánování a síťování sociálních služeb. Vytvoření webové aplikace usnadní komunikaci mezi subjekty plánování (krajem, obcemi) a poskytovateli.

Cílové skupiny projektu:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

  • Pracovníci v sociálních službách

  • Sociální pracovníci

Cílem projektu je vytvořit stabilní systém plánování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji a zajistit tak dostupnost sociálních služeb osobám ohrožených sociálním vyloučením a umožnit jim návrat na trh práce. Dalším cílem projektu je nastavit a zajistit procesy při sběru a analýze dat na území LK pro stanovení konceptu „ Základní sítě Libereckého kraje a strategie rozvoje sociálních služeb a tím zvýšit informovanost o sociálních službách.

Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb, tel.: +420 485 226 558, e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz

Ing. Petra Foktová, analytik aplikace pro řízení sítě sociálních služeb, tel.: +420 485 226 724, e-mail: petra.foktova@kraj-lbc.cz.