Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje - projekt ukončen 30. 6. 2015

logo projektu

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zahájil dne 1. února 2014 Liberecký kraj realizaci grantového projektu s názvem "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00010. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v celkové maximální výši 4 277 770,30 Kč. 

Projekt se zaměřuje na nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v návaznosti na tvorbu standardů kvality OSPOD na Krajském úřadu Libereckého kraje.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici v následujícím textu: Popis projektu a na webové prezentaci: ESF ČR.

 

Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytnou:

Ing. Pavla Žabková, manažerka projektu - kontaktní údaje: tel.: +420 485 226 658, e-mail: pavla.zabkova@kraj-lbc.cz

Bc. Jana Navrátilová, odborný garant projektu - kontaktní údaje: tel.: +420 485 226 398, e-mail: jana.navratilova@kraj-lbc.cz