Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

loga

esf 1

 

Dotaz poskytovatele sociální služby

16. srpna 2011

Jak je to s velikostí loga samotného programu/služby, který naše organizace provozuje? Když to uvedu do souvislostí: na letáčku je povinné minimum publicity log IP, pak je tu (v dolní části, v náležité velikosti) logo poskytovatele, a následně logo samotného programu. V našem případě:  Jaké na něj máme vztahovat pravidla? Nebo je to "pouhý" obrázek, na nějž se nevztahují žádné velikostní proporce apod.? Tato otázka se nám zdá důležitá obzvláště v souvislosti s vizitkami pro streetworkery, a u malých informačních letáčků pro klienty, kde logo samotné služby pro nás hraje důležitou roli.

Odpověď:

Logo Vás, jako poskytovatele, by nemělo být větší než loga povinné publicity a na Vaše logo se nelze dívat jako na obrázek, proto při zpracování, prosím, postupujte dle postupu Metodické příručky.

Kde lze sehnat samolepky OP LZZ?

3. ledna 2011
Náklady na publicitu jsou uznatelné a měly by být součástí rozpočtu předkládaného projektu. Je tedy potřeba, aby si každý příjemce nechal vyrobit vlastní samolepky, které splňují Povinné minimum publicity OP LZZ. Pokud v rozpočtu není dostatek finančních prostředků na výrobu samolepek, případně jich je potřeba jen několik kusů, je možné povinné minimum vytisknout na barevné nebo černobílé tiskárně (pozor, není možné tisknout barevná loga černobíle) a následně jej na předmět nalepit např. lepící páskou.

Nálepky si lze taktéž vyzvednou v kanceláři projektového týmu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Kde lze stáhnout povinná loga?

3. ledna 2011
Tzv. povinné minimum publicity OP LZZ lze stáhnout na webových stránkách  http://www.esfcr.cz/tag/logo  v záložce Operační programy 2007-2013 -> Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost -> Publicita. Tato loga jsou dostupná ve formátu AI a JPG.

Umístění log na vybavení v místnosti

3. ledna 2011
Celé vybavení místnosti sloužící pro realizaci projektu (počítač, stoly atd.) je financováno z prostředků ESF/OP LZZ - postačí vyrobit na dveře informační tabuli, nebo je nutné každou část vybavení označit samostatně?

Všechny školící místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) musí být označeny v souladu s Povinným minimem publicity OP LZZ. Zároveň všechny věci spolufinancované z ESF musí být označeny samolepkou v souladu s Povinným minimem publicity OP LZZ, nebo musí být v místnostech alespoň jasně viditelná a čitelná cedule (opět v souladu s Povinným minimem publicity OP LZZ) s informací, že výpočetní technika či zařízení v dané místnosti jsou zakoupeny z příslušného fondu a programu. Podrobnosti viz manuály na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/publicita-op-lzz .

Loga v tiskovinách

3. ledna 2011
Vytváříme brožuru s informacemi o našem projektu. Kam umístit povinná loga?

Pokud je v rámci projektu vytvořen informační a propagační materiál (např. publikace, brožura, DVD, CD, kniha, metodika atd.), musí být Povinné minimum publicity OP LZZ uvedeno minimálně na přední (titulní) straně. Podrobnosti viz manuály na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/publicita-op-lzz .

Mají být loga i na webových stránkách projektu?

3. ledna 2011
Mají být loga i na webových stránkách projektu?

Ano, samozřejmě. Internet je v současné době jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro informování veřejnosti. Na webové stránce projektu, kde jsou uveřejněny základní informace o aktivitách projektu, je nutné uvést (obdobně jako na ostatních materiálech spojených s projektem) Povinné minimum publicity OP LZZ. Podrobnosti naleznete v Manuálu pro publicitu OP LZZ, který je ke stažení na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prirucka-d4 .

Jaká loga je povinné uvádět na jednotlivých materiálech projektu?

3. ledna 2011
Jaká loga je povinné uvádět na jednotlivých materiálech projektu? Kde mají být umístěna?

1.
Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech (na letácích, brožurách, prezenčních listinách, pozvánkách, hlavičkových papírech, v prezentacích a na dalších tiskovinách vztahujících se k projektu nebo materiálech zakoupených z prostředků ESF) musí být umístěno Povinné minimum publicity OP LZZ. Výjimku tvoří materiály, na které nelze loga z technických důvodů vložit. Loga musí být umístěna minimálně na přední straně tištěných materiálů.

2.
Všechny školící místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) musí být označeny v souladu s Povinným minimem publicity OP LZZ. Zároveň všechny věci spolufinancované z ESF musí být označeny samolepkou s Povinným minimem publicity OP LZZ, nebo musí být v místnostech alespoň jasně viditelná a čitelná cedule s Povinným minimem publicity OP LZZ a s informací, že výpočetní technika či zařízení v dané místnosti jsou zakoupeny z příslušného fondu a programu. Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod. Podrobnosti naleznete v Manuálu pro publicitu OP LZZ, ke stažení na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prirucka-d4 .