Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

publicita

esf 1

 

Veškeré informace naleznete na http://www.esfcr.cz/file/6880/ .

V případě konkrétního dotazu se obraťte na manažera projektu IP 1 - vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz .

1.   Rozumím dobře upozornění z Manuálu pro publicitu, že u drobných propagačních předmětů (třeba v podobě turistické známky, nožíku či propisky) stačí uvést pouze tři loga (body a,c,d) bez textů (b,e,f)?

Odpověď:
Ano, v případě, že se jedná o drobné propagační předměty, na které není možné z technických důvodů umístit kompletní povinné minimum publicity, stačí skutečně uvedení pouze loga ESF, vlajky EU a loga OP LZZ.

2.   Jakým způsobem jsme povinni o realizované zakázce referovat v celostátní výroční zprávě? Požadujete zveřejnění log k zakázce, názvu zakázky, názvu krajského projektu a registračního čísla krajského projektu, zveřejnění časového určení zakázky a dalších informací? Prosím, uveďte jakých? Požadujete autorizaci textu?

Odpověď:
Nikde není stanoven způsob, jak přesně informovat o účasti v projektu. Za konkrétní formu propagace si každý poskytovatel odpovídá sám a je na něm, aby dostatečným způsobem naplnil publicitu. Proto Liberecký kraj nepožaduje autorizaci textu. V případě uvádění informace o financování sociální služby v rámci projektu ve výroční zprávě je nutné postupovat dle pravidel obsažených v uzavřené smlouvě s Libereckým krajem a zejména v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ. Tyto pravidla je nutné dodržovat při všech formách propagace sociální služby financované v rámci projektu. Ideální je přesné označení názvu projektu a jeho registračního čísla, uvedení povinného minima publicity, případně uvedení dalších informací, které považujete za potřebné (např. druh a rozsah sociální služby, název a číslo smlouvy, období financování v rámci projektu atd.).

3.   Na základě dotazu ohledně tisku výroční zprávy se chci dále zeptat, zda všechny stránky výroční zprávy musí být označeny minimem publicity (logo a věta)?

Odpověď:
Všechny strany výroční zprávy nemusí být označeny dle pravidel publicity. Poskytovatel je povinen zajišťovat publicitu projektu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, a to tak, že při všech formách jeho propagace uvede skutečnost, že jde o projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, a dále pak logo Evropského sociálního fondu, "Evropský sociální fond v ČR", logo Evropské unie s textem „Evropská unie", logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, motto"Podporujeme Vaši budoucnost", odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz . Výše uvedené údaje musí být uvedeny na první straně tištěných materiálů.

4.   Jak je to s nutností vložení prezentace projektu financovaného z IP, na stránky ESF, jak se píše metodice na s.9: je tím míněn Liberecký kraj jako hlavní příjemce dotace, nebo dodavatelé, či jednotlivý subdodavatelé se svými programy (sociálními službami)? Kdo do této databáze co vkládá?

Odpověď:
Tuto povinnost má Liberecký kraj jako příjemce dotace.

Dotazy 1 - 4 k datu 16.8.2011