Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Alkohol - legální závislost, r. 2011

Na krajském semináři na Malé Skále se hovořilo o alkoholové závislosti

Ve dnech 22. – 23. září 2011 se na Malé Skále sešli místní protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností, pracovníci nestátních neziskových organizací, zástupci Protidrogové komise Rady Libereckého kraje a dalších subjektů působících v protidrogové oblasti na území Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje zde pod záštitou radního pověřeného vedením resortu sociálních věcí Pavla Petráčka pořádal 4. ročník AT semináře.

Jak je z názvu semináře „Alkohol – legální závislost“ zřejmé, tento ročník byl zaměřený na problematiku alkoholové závislosti a problémové pití alkoholu v naší společnosti.

V průběhu dvou dnů na semináři zazněly zajímavé prezentace a příspěvky, které se zabývaly vznikem závislosti a jejími dopady na jedince, jeho okolí, rodinu a celou společnost. Hovořilo se o aktuální situaci na evropské, národní a krajské úrovni jak z pohledu statistik, tak i praktických zkušeností. Svou činnost a způsob práce se závislými a jejich blízkými představily Stanice pro léčbu závislosti při Krajské nemocnici v Liberci, Poradna pro léčbu závislostí v Jablonci nad Nisou a Anonymní alkoholici Liberec.

Aktuálnost problému závislosti na alkoholu potvrdila živá diskuse 40 účastníků, která doprovázela každý příspěvek. Dle výzkumu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost z roku 2010, který byl zaměřený na hodnocení škod způsobených drogami, byl alkohol vyhodnocen vedle nelegálních drog (heroin, crack, pervitin, kokain a další) jako nejškodlivější. Ve spotřebě alkoholu Česká republika s 16,45 l 100 % lihu na každou osobu nad 15 let věku zaujímá v Evropě druhé místo. Celosvětová průměrná spotřeba činí 6,13 l.  

Součástí programu bylo také průběžné hodnocení plnění cílů Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010 – 2012. Výsledky tohoto hodnocení budou po zpracování dostupné na webových stránkách Libereckého kraje, link:  /page507

Dne: 26. září 2011

Zpracovala: Ing. Jitka Sochová, krajská protidrogová koordinátorka

Program semináře               Prezentace č. 1                Prezentace č. 2

Anonymní alkoholici - info materiál          Výběr článků o alkoholu z médií