Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Síťování adiktologických služeb v péči o závislého klienta, r. 2014

VI. ročník AT semináře Libereckého kraje

Kdy:               4. – 5. prosince 2014

Místo:             Bedřichov, Prezidentská chata

Seminář byl určen poskytovatelům adiktologických a navazujících služeb, místním protidrogovým koordinátorům a pracovníkům dalších institucí, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají s problematikou závislostí, a to napříč resorty.

Cílem semináře bylo zvýšení informovanosti o rozsahu poskytované péče o osoby závislé, zvýšení povědomí o tom, co která služba klientovi poskytuje a co naopak ne a jakým způsobem se v dané službě s klientem pracuje. V neposlední řadě bylo ambicí tohoto setkání také hledání nových průsečíků spolupráce a možností propojení služeb v péči o klienta.

V úvodu vystoupil radní resortu sociálních věcí Mgr. Petr Tulpa. Pohovořil o aktuální situaci v oblasti financování protidrogových služeb na státní a krajské úrovni a o významu spolupráce protidrogových služeb s dalšími navazujícími službami.

V průběhu semináře zazněly příspěvky o péči o závislého klienta ve zdravotnickém zařízení, o realizované přesahové péči adiktologických služeb směrem k dalším cílovým skupinám a o metodě case management v praxi.  Prezentována a živě diskutována byla Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR. Těmto tématům odpovídala skladba lektorů. Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy zastupovali MUDr. Veronika Kotková, Michaela Martínková a Jan Šedivý. Zkušenosti poskytovatelů adiktologických služeb prezentovali MUDr. David Adameček, Mgr. Jakub Kabíček, PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. a Mgr. Ivana Radimecká. Z Kliniky adiktologie na setkání dorazila PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D.

Součástí programu byla práce ve skupinách, kdy se členové každé skupiny zamýšleli nad možnou péčí o vydefinovaného typického klienta se závislostí. O výstupy své práce se skupiny vzájemně podělily a diskutovaly o nich.

 

Dne: 12. ledna 2015

Zpracovala: Ing. Jitka Sochová, krajská protidrogová koordinátorka

 

Program VI. AT  

Prezentace MUDr. Kotková   Prezentace MUDr. Adameček   Prezentace PhDr. Radimecký   Prezentace PhDr. Vavrinčková   Prezentace Ing. Sochová