Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace

Ministerstvo kultury - Podpora integrace příslušníků romské menšiny

MK ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v oblasti podpory integrace příslušníků romské menšiny v roce 2024.

Bližší informace na: Podpora integrace příslušníků romské menšiny | mkcr.cz

Lhůta pro podávání žádostí: nejpozději do 22. září 2023 do 24:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní a/nebo střední školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy. 

Žádost musí být podána nejpozději do 30. září 2023. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Bližší informace: https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku-2-kolo-vyzv/